Marketingová akce - Marketing

Marketing
Logo Interkist
Přejít na obsah
Šipka
MARKETING
Ne, vůbec se nelekejte. Nechci tady napsat to, co už napsalo mnoho jiných „markeťáků“, ani nebudu citovat a opisovat sáhodlouhé citace z webů, učebnic nebo Wikipedie. Takové informace si můžete najít sami a potopit se do studia. Chci popsat vlastní zkušenosti.
  
Jen pro začátek, jak na dobrý marketing. Musíme si uvědomit, že jiný marketing si zvolíme pro mezinárodní obchod, jiný pro celostátní obchod a stejně tak musíme rozlišit i produkt, který chceme prodat, je něco jiného prodávat rychloobrátkové zboží a něco jinéko je prodej třeba nemovitostí . Nikdy nelze vytvořit marketing s univerzální šablonou platnou pro všechny obory a veškerý sortiment.
  
Nezaměňujme ale reklamu za marketing, to by bylo příliš jednoduché, reklama je jen jednou z cest realizace marketingu.
Podívejme se na to zjednodušeně.
VÝROBA
Šipka
SKLAD
Šipka
optimální stav zásob
ani málo, ani moc
výrobní kapacita
výrobní suroviny
DISTRIBUCE
Šipka
ZÁKAZNÍK
Šipka
proč si má zákazník koupit vaše zboží
distribuční kanály
vlastní i externí
Každá z těchto součástí je ovlivňována, někdy  zvenku někdy zevnitř.
Mějte na paměti, že pro marketingový plán je potřeba mít dostatek objektivních informací ze všech součástí firmy, tj od výroby, skladu, rozvozu, obchodních zástupců a v neposlední řadě i od zákazníků.
Několikrát jsem se setkal s nepřijetím marketingového plánu ze strany obchodních zástupců, oni měli svou představu, která nebyla začleněna do plánu a právě obchodní zástupci začali marketingovou akci bojkotovat, výsledkem bylo, že se zrodila katastrofa.
Návrat na obsah