Ze života - Marketing

Marketing
Logo Interkist
Přejít na obsah
Logo Interkist s.r.o.
Jak jsem poznal marketing
Marketing, slovo, které je skloňováno ve všech mluvnických pádech a které slyšíme kolem sebe. Všichni jsme se s ním setkali, většina obchodníků marketing používá, aniž by si to uvědomovala.
Já jsem se s tímto pojmem ve větším rozsahu setkal  v roce 1994, kdy jsem nastoupil na běžnou pracovní pozici obchodního zástupce u firmy s produkcí masa a uzenin. Byla to doba, kdy se v naší zemi marketing teprve zabydloval, objevovaly se první vlaštovky ze škol, které se rychle přizpůsobily a začaly tento předmět vyučovat. Přineslo to své ovoce. Snad do konce života budu před sebou vidět Mirku coby "markeťačku", budu dlouho vzpomínat na Andreu, Jiřku , Pavla a Aleše ze servisního střediska, nemohu zapomenout na Petra, Aleše, Pepu, Jirku z pozic manažérů pro klíčové zákazníky, kdy všechny tyto osoby byly, snad ani ne finančně, ale morálně zainteresováni na tom, aby se firma vyšvihla hodně vysoko.

Musím napsat, že se to celému kolektivu dařilo. Firemní kamióny křižovaly celou republiku.

Byly jsme skutečně dobrou partou, jeden vycházel vstříc druhému, když se zrodil jakýkoliv problém, tak se doslova bleskově našla pomocná ruka, která ihned problém řešila, a to prosím v obou směrech. Můj nástup do této firmy to jenom podpořilo a brzy jsem se i já došplhal mezi uznávané obchoďáky. Tak sehraný pracovní kolektiv jsem už nikdy nepoznal.

To, že se realizovaly marketingové akce pro hypermarkety, to mne nepřekvapilo, co mne překvapilo, že u této firmy se věnovala poměrně velká pozornost i malým prodejnám. Mohl jsem si domluvit s majitelem obchodu prodejní akci, realizovat s ním podporu prodeje podle jeho potřeb s ohledem na lokalitu, skladbu zákazníků, to bylo něco, co mne udivovalo, ale mělo to svůj smysl.
Ale zpět k marketingu. Jak jsem se zmínil, měli jsme právo realizovat akce i u malých prodejen a stačilo pro to opravdu minimum, domluvená akce na jeden nebo několik druhů ze sortimentu byla předběžně domluvena s majitelem či majitelkou obchodu, poslal jsem mail na firmu a druhý den byla akce schválena, tedy žádná sáhodlouhá schvalování, každý věděl, kde začíná a končí jeho pravomoc, kde je jeho odpovědnost a nebyl problém.
 
Pro každou akci, propagaci, ... prostě pro naplnění cíle byla stanovena kritéria, která vycházela ze života.

Sledovalo se několik ukazatelů a kritérií:

- tržby prodejny
- bezdlužnost
- sortiment, který je zařazen do promo akce
- lokalita
- konkurenční prostřední
- přístupnost s ohledem na vozidlo, které ten který den pojede se zbožím
- nebylo zvláštností, že jsem jako obchoďák jel pro zboží k vozidlu a na místo určení jsem ho vezl sám
- ve finále muselo být provedeno zhodnocení nejen z pohledu zákazníka ale i z pohledu firmy

Významným vítězstvím bylo, když zákazník začal odebírat další sortiment, než odebíral dosud. Ovšem to záviselo na každém obchodním zástupci, jaký cíl si vytyčil. A že jsem se snažil, to je fakt, vždyť jsem měl procenta z tržeb, do mzdy a jak se říká: "Každá korunka je dobrá.".
>
Teď by nebylo špatné podívat se na tu trochu teorie na první stránce, najdete i v tomto jednoduše popsaném textu všechna již zmíněná kriteria kolem základů marketingu. Je v tom něco složitého? Snad ani ne, jen je potřeba mít dostatek všech potřebných informací.
Návrat na obsah